کیس های رکمونت KCR از نظر عملکرد مانند کیس معمولی می باشند و فقط از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند. از جمله این تفاوت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

کیس های رکمونت قابلیت نصب روی رک های استاندارد دیواری و ایستاده شبکه را دارند.
ارتفاع کیس های رکمونت از 1 یونیت تا 9 یونیت متغیر می باشند.
عمق کیس های رکمونت معمولا در بازه 25 تا 80 سانتی متر متغیر است.
کیس های رکمونت عموما قابلیت پشتیبانی از 1 تا 25 هارد دیسک بستگی به اندازه هارد را دارند.
در کیس رکمونت نحوه چیدمان پورت ها ، تعداد فن ها، و استفاده از تجهیزات شبکه به کار رفته با یکدیگر متفاوت است
کیس رکمونت مجهز به سیستم تهویه مناسب جهت خنک نگه داشتن قطعات و تبادل هوای داخل میباشد
امکان نصب ریل جهت متحرک کردن کیس در رک برای سهولت دسترسی به قطعات کیس میباشد