شرکت لگراند

شرکت لگراند

شرکت لگراند فعالیت خود را از سال ۱۹۵۶ آغاز نموده است و تا کنون دارای رشد چشمگیری بوده است، دفتر مرکزی این شرکت در فرانسه واقع گردیده و در بیش از ۵۰ کشور و با تعداد ۲۸۰۰۰ نفر پرسنل در سراسر دنیا و دارای بسیاری نمایندگی کابل شبکه لگراند درایران و بسیاری از نقاط جهان حال فعالیت می باشد. و تولیدات شرکت بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ عنوان محصول بوده که با توجه به آزمایشگاههای فنی و تکنولوژی کامپیوتری و الکتریکی در سطح دنیا می باشد.
این شرکت به دلیل دارا بودن طیف وسیعی از محصولات، پاسخگوی کلیه نیازهای پروژه های شبکه و برق می باشد و رضایت مشتریان را همواره مبنای کارهای خود قرار داده است.

این شرکت تنوع محصولات تولیدی خود را مطابق با نیازهای روز بازار جهانی قرار داده است. شرکت لگراند استراتژی مشخصی برای فعالیتهای خود در ایران داشته وبا نمایندگی لگراند در ایران سعی در ارایه قیمت کابل شبکه لگراند و محصولات متناسب با وضعیت بازار ایران را دارد.
مدیریت کابل کشی ساختار یافته با استناد از تجهیزات شبکه و کابل شبکه لگراند  passive از فرانسه
سیستم کابل کشی لگراند (VDI) بسیار انعطاف پذیر می باشد و با استفاده از کلیه تجهیزات جانبی ترانکینگ لگراند، کابل ها، انواع سوکت ها، کابینت ها، ستون ها و کف های کاذب راه حل های متفاوتی را در مکانهای اداری، عبوری در هر کجای ساختمان برای دسترسی به انواع کانکشن ها در بدترین شرایط محیطی را ارائه می دهد.
این سیستم برای کابل کشی به صورت End to End دارای ضمانت ۲۰ ساله می باشد.

لیست محصولات:

کد کالا شرح کالا  
۰۱۰۴۷۰ ترانک ۵۰*۱۹۵ کامل
۰۱۰۴۵۲ بدنه ترانك ۵۰*۱۹۵
۰۱۰۴۷۲ پارتيشن كامل ارتفاع ۵۰
۰۱۰۵۲۲ درب نرم ۸۵
۰۱۰۵۸۲ پارتيشن نيمه ارتفاع ۵۰
۰۱۰۶۰۶ زاويه داخلي همراه زاويه پارتيشن داخلي
۰۱۰۶۳۵ زاويه خارجي همراه زاويه پارتيشن خارجي
۰۱۰۶۹۱ قطعه اتصال بدنه گيره ايي
۰۱۰۶۹۲ قطعه اتصال بدنه چسبي
۰۱۰۷۰۷ مسدود كننده عرض ۱۹۵
۰۱۰۷۳۲ سه راهي ارتفاع ۵۰ عرض۱۰۰
۰۱۰۷۹۲ زاويه تخت ترانک ۱۹۵
۰۱۰۸۰۲ قطعه اتصال درب۸۵
۰۱۰۹۹۲ كادر ۲ ماژول درب ۸۵
۰۱۰۹۹۴ كادر ۴ ماژول درب ۸۵
۰۱۰۹۹۶ كادر ۶ ماژول درب ۸۵
۰۱۰۹۹۸ كادر ۸ ماژول درب ۸۵
کد کالا شرح کالا  
۰۱۰۴۲۷ ترانك ۵۰*۱۵۰کامل به همراه درب وپارتيشن
۰۱۰۵۸۲ پارتيشن نيمه ارتفاع ۵۰
۰۱۰۶۰۶ زاويه داخلي همراه زاويه پارتيشن داخلي
۰۱۰۶۳۵ زاويه خارجي همراه زاويه پارتيشن خارجي
۰۱۰۶۹۱ قطعه اتصال بدنه گيره ايي
۰۱۰۶۹۲ قطعه اتصال بدنه چسبي
۰۱۰۷۰۳ مسدود كننده عرض ۱۵۰
۰۱۰۷۳۲ سه راهي ارتفاع ۵۰ عرض۱۰۰
۰۱۰۷۸۹ زاويه تخت ترانک ۵۰*۱۵۰
۰۱۰۸۰۱ قطعه اتصال درب ۶۵
۰۱۰۹۵۲ كادر ۲ ماژول درب ۶۵
۰۱۰۹۵۴ كادر ۴ ماژول درب ۶۵
۰۱۰۹۵۶ كادر ۶ ماژول درب ۶۵
۰۱۰۹۵۸ كادر ۸ ماژول درب ۶۵
کد کالا شرح کالا  
۰۱۰۴۶۴ ترانک سایز ۵۰*۱۰۵ کامل لگراند
۰۱۰۴۲۲ بدنه ترانك ۵۰*۱۰۵
۰۱۰۵۲۲ درب نرم ۸۵
۰۱۰۵۸۲ پارتيشن نيمه ارتفاع ۵۰
۰۱۰۶۰۲ زاويه داخلي ارتفاع ۵۰
۰۱۰۶۲۲ زاويه خارجي ارتفاع ۵۰
۰۱۰۶۹۱ قطعه اتصال بدنه گيره ايي
۰۱۰۶۹۲ قطعه اتصال بدنه چسبي
۰۱۰۷۰۲ مسدود كننده عرض ۱۰۵
۰۱۰۷۳۶ سه راهي ترانک ۱۰۵ با درب ۸۵
۰۱۰۷۸۵ زاويه تخت ترانک ۵۰*۱۰۵
۰۱۰۸۰۲ قطعه اتصال درب۸۵
۰۱۰۹۹۲ كادر ۲ ماژول درب ۸۵
۰۱۰۹۹۴ كادر ۴ ماژول درب ۸۵
۰۱۰۹۹۶ كادر ۶ ماژول درب ۸۵
۰۱۰۹۹۸ كادر ۸ ماژول درب ۸۵
کد کالا شرح کالا  
۰۱۰۴۶۲ ترانک سایز ۵۰*۸۰ بهمراه درب
۰۱۰۴۱۲ بدنه ترانك ۵۰*۸۰
۰۱۰۵۲۱ درب نرم ۶۵
۰۱۰۵۸۲ پارتيشن نيمه ارتفاع ۵۰
۰۱۰۶۰۲ زاويه داخلي ارتفاع ۵۰
۰۱۰۶۲۲ زاويه خارجي ارتفاع ۵۰
۰۱۰۶۹۱ قطعه اتصال بدنه گيره ايي
۰۱۰۶۹۲ قطعه اتصال بدنه چسبي
۰۱۰۷۲۲ مسدود كننده عرض ۸۰
۰۱۰۷۳۵ سه راهي عرض ۸۰
۰۱۰۷۶۷ زاويه تخت
۰۱۰۸۰۱ قطعه اتصال درب ۶۵
۰۱۰۹۵۲ كادر ۲ ماژول درب ۶۵
۰۱۰۹۵۴ كادر ۴ ماژول درب ۶۵
۰۱۰۹۵۶ كادر ۶ ماژول درب ۶۵
۰۱۰۹۵۸ كادر ۸ ماژول درب ۶۵
کد کالا شرح کالا  
۰۳۲۷۵۱ کابل شبکه Cat5e UTP
۰۳۲۷۵۵ کابل شبکه Cat 6 UTP
۰۳۲۷۵۷ کابل شبکه Cat 6 SFTP LSZH
۰۳۲۷۵۹ کابل شبکه Cat 6 SFTP
۰۳۲۷۷۷ کابل شبکه Cat 6 S/FTP LSZH
۰۳۲۷۷۸ کابل شبکه Cat 6A F/UTP
۰۳۳۵۵۱ پچپنل Cat 5e UTP کامل
۰۳۳۵۶۱ پچپنل Cat 6 UTP کامل
۰۳۳۵۶۳ پچپنل Cat 6 STP کامل
۰۳۳۵۷۳ پچپنل Cat 6A STP کامل
۰۵۱۷۷۲ پچ کورد ۱ متري Cat 6 UTP
۰۵۱۷۷۳ پچ کورد ۲ متري Cat 6 UTP
۰۵۱۷۷۴ پچ کورد ۳ متري Cat 6 UTP
۰۵۱۷۷۵ پچ کورد ۵ متري Cat 6 UTP
۰۷۶۵۵۱ کيستون شبکه Cat 5 UTP يک ماژول(باريک)
۰۷۶۵۵۴ کيستون شبکه Cat 5UTP دو ماژول(پهن)
۰۷۶۵۶۱ کيستون شبکه Cat 6UTP يک ماژول(باريک)
۰۷۶۵۶۳ کيستون شبکه Cat 6STP يک ماژول(باريک)
۰۷۶۵۶۴ کيستون شبکه Cat 6UTP دو ماژول(پهن)
۰۷۶۵۶۶ کيستون شبکه Cat 6STP دو ماژول(پهن)
۰۷۶۵۷۳ کيستون شبکه Cat 6A يک ماژول(باريک)
۰۷۶۵۷۶ کيستون شبکه Cat 6A دو ماژول(پهن)
کد کالا شرح کالا  
۰۵۰۲۹۹ ضامن پريز UPS
۰۷۷۰۰۰ کليد تک پل باريک
۰۷۷۰۱۰ کليد تک پل پهن
۰۷۷۰۱۱ کليد تک پل پهن تبديل
۰۷۷۰۲۱ کلید پهن صلیبی
۰۷۷۰۴۰ شاسي زنگ پهن
۰۷۷۰۶۰ کلید تبدیل باریک mosaic
۰۷۷۰۷۰ بلنک باريک
۰۷۷۰۷۱ بلنک پهن
۰۷۷۲۱۰ پريز برق ارت دار
۰۷۷۲۱۴ پريز برق ارت دار قرمز
۰۷۷۲۱۶ پريز برق ارتدار سبز
۰۷۷۲۱۷ پريز برق ارتدار نارنجی
۰۷۷۲۱۸ پريز برق ارتدار قرمز
۰۷۷۲۱۹ پريز برق ارتدار با درپوش
۰۷۷۵۰۵ پريز برق ارت دار MK
۰۷۸۷۳۰ پريز تلفن باريک
۰۷۸۷۳۱ پريز تلفن پهن
۰۷۸۷۸۲ پريز آنتن انتهايي
۰۷۸۷۸۶ پريز TV-SAT-R
۰۷۸۸۰۲ کادر تکي(۲ماژول)
۰۷۸۸۰۴ کادر دوخانه(۴ ماژول)
۰۷۸۸۰۶ کادر سه خانه(۶ ماژول)
۰۷۸۸۰۸ کادر چهار خانه(۸ ماژول)
۰۸۰۲۵۱ حلقه تکي بدون چنگک
۰۸۰۲۶۱ حلقه چنگکي تکي
۰۸۰۲۸۱ قوطي روکارتک خانه
۰۸۰۲۸۵ قوطي روکاردو خانه
کد کالا شرح کالا  
۰۵۳۵۹۱ باکس رو ميزي ۱۲ ماژول
۰۸۹۶۰۵ قوطي توکار ۱۲ ماژول
۰۸۹۶۱۰ قوطی توکار ۱۸ ماژول
۰۸۹۶۲۰ قوطي توکار ۱۰ ماژول
۰۸۹۶۳۰ زيره قوطي ۸۹۶۰۵و۸۹۶۲۰
۰۸۹۶۳۱ زیره قوطی ۸۹۶۱۰
۳۱۷۴۹ باکس کفی روکار ۱۲ ماژول
کد کالا شرح کالا  
۰۳۲۸۰۰ داکت زميني ۲۰*۹۲
۰۳۰۰۹۲ داکت زميني ۱۲*۵۰