NETWORK CABLE

تجهیزات  زیر ساخت  تنها از طریق کابلهای شبکه  مسی و فیبر نوری قابل پیاده  سازی می باشد 

در این گروه کالا  انواع  کابل  شبکه  و فیبر نوری در دسترس شما می باشد

NETWORK CABLE هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.